Omwille van een plotse situatie van overmacht, meer bepaald een medisch noodgeval, zal de Pleisterplek jammer genoeg met onmiddellijke ingang (22/03/2024) voor onbepaalde duur niet meer beschikbaar zijn.

Huisregels

Reservaties

Reservatie wordt bevestigd na ontvangst van een waarborg ten belope van 250 euro.

 

Annulatievoorwaarden

Tot 8 weken vooraf: terugbetaling waarborg.

Onze filosofie en onze wens is dat het geleende materiaal met zorg gebruikt wordt, als ware het
uw eigen materiaal.

 

Wij vragen u ook om te allen tijde de (nacht)rust van onze buren te willen respecteren, waarvoor dank.